1
2
3
4
  • قابل توجه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مرحله تکمیل ظرفیت :

    با توجه به شرایط خاص دانشگاه شهید مطهری معرفی شدگان این دانشگاه باید از روز سه شنبه مورخ 30 آذر 95 لغایت یکشنبه 5 دی ماه 95 با مراجعه به سایت گلستان این دانشگاه به آدرسwww.golestan.motahari.ac.ir و مطالعه راهنمای مربوطه، نسبت به ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام نمایند.

     فایل راهنمای ثبت نام در مرحله تکمیل ظرفیت

    ادامه مـطـلـب

اطلاعیه های دانشگاه

مسابقه سراسری کتابخوانی

برگزاري همايش بزرگداشت مطهري

ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است

شماره تماس همراه
ورودی نامعتبر است

پست الکترونیکی (email)(*)
ورودی نامعتبر است

توضیحات و نظرات
ورودی نامعتبر است

ارتباط با امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی
ورودی نامعتبر است

شماره تماس همراه
ورودی نامعتبر است

پست الکترونیکی (email)(*)
ورودی نامعتبر است

توضیحات و نظرات
ورودی نامعتبر است

مشهد - خیابان 17 شهریور جنوبی - 17 شهریور 2/5 - دانشگاه شهید مطهری مشهد - واحد خواهران
33418255-8 - 051
33419444 - 051
info@motahari-um.ir